Litt om oss

Bedriften ble startet i 1953 og er en av kommunens eldste industribedrifter. Vi produserer betongrør, kummer og andre spesialprodukter. Bedriften har rundt 20 ansatte og omsatte i 2016 for 56 millioner kroner. Gjennom vårt medlemsskap i Basal og Fabeko deltar vi i omfattende produktutvikling og har et aktivt kvalitetsarbeid for hele tiden å være i fremste rekke innen VA-bransjen og ferdigbetongbransjen. Bedriften preges i stor grad av våre kreative ansatte og vi er en beslutningsdyktig organisasjon der kundens behov settes i fremste rekke. Bedriften har også et ikke ubetydelig salg av betongrelaterte handelsvarer. Ansatte i produksjonen har fagbrev innen betongindustrifaget og bedriften har avanserte produksjonsutstyr for VA-produkter i betong og investerer fortløpende i ny teknologi.

VA- organisasjonen Basal har 19 medlemsbedrifter og er landets desidert største leverandør av betongrør og -kummer. Basal står for kvalitet, kompetanse og innovasjon.

Du skal være trygg på at de produktene som leveres fra medlemsbedriftene i Basal tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et fullgodt anlegg med lang levetid.

Ved Basals kontor i Oslo arbeides det med å koordinere, samle og utnytte medlemsbedriftenes spisskompetanse på best måte for å videreutvikle Basal Standard. Det er den felles produkt- og kvalitetsstandarden som medlemsbedriftene bruker i sin produksjon. Alle medlemsbedriftene følger Basal Standards krav og spesifikasjoner.

Basals hovedmål

  1. Øke betongens markedsmuligheter i Norge.
  2. Bedre og videreutvikle kvaliteten av rør og kumsystemer i betong
  3. Satse på betydelig produktutvikling av rør og kumsystemer
  4. Fremme effektive og rasjonelle produksjonsenheter
  5. Sikre at våre kunder får rett produkt med både standardprodukter og skreddersom.

Registrert i

Medlem av FABEKO og har til enhver tid sertifisert personell til framstilling- og transport av ferdigbetong.

Kontakt oss gjerne

Tone Lise Fagerbakk
Regnskap, Lønn, Fakturering

Mob: 91 80 85 82
tonelise.fagerbakk@loe.no

Magne Lund
Daglig leder

Mob: 474 53 403
magne.lund@loe.no

Roger Einmo
Ekspedisjon/ordremottak

Mob: 95 20 29 84
roger.einmo@loe.no

Kjetil Aakvik
Produksjonsleder

Mob: 926 47 017
kjetil.aakvik@loe.no

Frode Gullhav
Salg/marked
Mob: 920 45 336
frode.gullhav@loe.no