Hvem er vi?

Midt Norsk betong ble startet i 1953 og er en av kommunens eldste industribedrifter. Vi produserer betongrør, kummer og andre spesialprodukter. Bedriften er lokalt eid og er lokalisert i Mosjøen, på samme sted som ved oppstart i 1952. Gjennom vårt medlemskap i Basal og Fabeko deltar vi i omfattende produktutvikling og har et aktivt kvalitetsarbeid for hele tiden å være i fremste rekke innen VA-bransjen og ferdigbetongbransjen. Vi preges av våre kreative ansatte og er en beslutningsdyktig organisasjon der kundens behov settes i fremste rekke. Ansatte i produksjonen har fagbrev innen betongindustrifaget og bedriften har avanserte produksjonsmidler for VA-produkter, ferdigbetong og investerer fortløpende i ny teknologi.

Bedriften forbruker fra 10.000 til 20.000 tonn lokalprodusert tilslag pr. år i produksjonen. Volum er avhengig av aktivitet i markedsområdet som for betongvarer i hovedsak er Helgelandsregionen. Mens markedet for ferdigbetong i all hovedsak er kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal samt deler av Leirfjord kommune.

Ta gjerne kontakt