Bedriften ble startet i 1953 og er en av kommunens eldste industribedrifter. Vi produserer betongrør, kummer og andre spesialprodukter. Bedriften har rundt 20 ansatte og omsatte i 2016 for 56 millioner kroner. Gjennom vårt medlemsskap i Basal og Fabeko deltar vi i omfattende produktutvikling og har et aktivt kvalitetsarbeid for hele tiden å være i fremste rekke innen VA-bransjen og ferdigbetongbransjen. Bedriften preges i stor grad av våre kreative ansatte og vi er en beslutningsdyktig organisasjon der kundens behov settes i fremste rekke. Bedriften har også et ikke ubetydelig salg av betongrelaterte handelsvarer. Ansatte i produksjonen har fagbrev innen betongindustrifaget og bedriften har avanserte produksjonsutstyr for VA-produkter i betong og investerer fortløpende i ny teknologi.

Miljøpolicy
Loe-konsernets Miljøpolicy angir bedriftenes retning mot miljøbevisst virksomhet og en bærekraftig fremtid.

Loe Midt-Norsk Betong Mosjøen AS’ miljøpolicy:
Som en bærekraftig samfunnsaktør, har Loe MNBM AS søkelys på miljøansvar ovenfor kunder, ansatte og samfunnet, både ut ifra økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Gjennom aktiv ledelse og utvikling, søker vi kontinuerlig å utvikle prosesser, produkter og tjenester som senker vår miljøpåvirkning både direkte og indirekte.

Loe skal sikre å inneha tilstrekkelig intern miljøkompetanse, og det er utarbeidet et miljøprogram som kommuniseres og følges kontinuerlig opp på alle nivåer i bedriften.

Vi reviderer jevnlig vårt miljøprogram, i henhold til endringer i våre miljømål og samfunnets krav til bedriftene. Vi jobber for å øke miljøbevisstheten til våre ansatte og samarbeidspartnere.

VA- organisasjonen Basal har 19 medlemsbedrifter og er landets desidert største leverandør av betongrør og -kummer. Basal står for kvalitet, kompetanse og innovasjon.

Du skal være trygg på at de produktene som leveres fra medlemsbedriftene i Basal tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et fullgodt anlegg med lang levetid.

Ved Basals kontor i Oslo arbeides det med å koordinere, samle og utnytte medlemsbedriftenes spisskompetanse på best måte for å videreutvikle Basal Standard. Det er den felles produkt- og kvalitetsstandarden som medlemsbedriftene bruker i sin produksjon. Alle medlemsbedriftene følger Basal Standards krav og spesifikasjoner.

Basals hovedmål

  1. Øke betongens markedsmuligheter i Norge.
  2. Bedre og videreutvikle kvaliteten av rør og kumsystemer i betong
  3. Satse på betydelig produktutvikling av rør og kumsystemer
  4. Fremme effektive og rasjonelle produksjonsenheter
  5. Sikre at våre kunder får rett produkt med både standardprodukter og skreddersom.

Registrert i

Medlem av FABEKO og har til enhver tid sertifisert personell til framstilling- og transport av ferdigbetong.

Kontakt oss gjerne

Tone Lise Fagerbakk
Regnskap, Lønn, Fakturering

Mob: 91 80 85 82
tonelise.fagerbakk@loe.no

Magne Lund
Daglig leder

Mob: 474 53 403
magne.lund@loe.no

Roger Einmo
Ekspedisjon/ordremottak

Mob: 95 20 29 84
roger.einmo@loe.no

Kjetil Aakvik
Produksjonsleder

Mob: 926 47 017
kjetil.aakvik@loe.no

Frode Gullhav
Salg/marked
Mob: 920 45 336
frode.gullhav@loe.no